21x170 Ytterpanel

  21x170 Ytterpanel

Virkesåtgång: ca 6,0 lpm/m2