21x195 Ytterpanel

  21x195 Ytterpanel

Virkesåtgång: ca 5,2 lpm/m2