21x70 Ytterpanel

  21x70 Ytterpanel

Virkesåtgång: ca 14,4 lpm/m2