21x95 Ytterpanel

  21x95 Ytterpanel

Virkesåtgång: ca 10,6 lpm/m2