BerryAlloc Basprofil BerryAlloc Wall & Water

BerryAlloc  Basprofil BerryAlloc Wall & Water

Basprofil för enkel installation och försegling mot golvet. Enligt våtrumsnormer ska den användas…: