Gustavsberg Bidéblandare Gustavsberg Nautic med Lyftventil

Gustavsberg  Bidéblandare Gustavsberg Nautic med Lyftventil

Gustavsberg bidèblandare Nautic 214071 med lyftventil.