Övriga BOXLÅS 200

Övriga  BOXLÅS 200

Boxlås av aluminium med bitskydd.