Kategorier

  CTC Värmepump EcoPart 400-412

CTC EcoPart 400 Värmepump för berg-, mark- och sjövärme. Sex högeffektiva, kompakta värmepumpar som svarar för villans eller den mindre industrifastighetens värmebehov.En kompakt värmepump som svarar för villans, fastighetens eller den mindre industrifastighetens värmebehov.Flexibel och avsedd att kopplas mot befintlig eller ny panna. Som värmekälla används berg, mark eller sjö. Ny teknik som ger värmepumpen mycket hög verkningsgrad och en besparing upp till 80 %.Finns i sex storlekar: 6, 8, 10, 12, 14 och 17 kW.Högeffektiv värmepump utan styrning och varmvattenberedning.För en framtidssäker lösning. Koppla CTC EcoPart 400 mot multitanken CTC EcoZenith I 550.Flexibel inkoppling, brinesystemet kan enkelt anslutas på högersidan, vänstersidan, ovansidan eller på…