CTC Värmepump Luft/Vatten EcoAir 622M

  CTC Värmepump Luft/Vatten EcoAir 622M

CTC EcoAir 600M, en serie varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar med en effekt på 2,5-22 kW som automatiskt anpassar sig t …