Gustavsberg Duschblandare Gustavsberg Estetic Anslutning Nedåt 160 cc

Gustavsberg  Duschblandare Gustavsberg Estetic Anslutning Nedåt 160 cc

Duschblandare Gustavsberg Estetic är en tvågrepps termostatblandare med anslutning nedåt. Med modern…: