FM Mattsson Säkerhetsblandare för dusch, 9000 Krom

FM Mattsson  Säkerhetsblandare för dusch, 9000 Krom