FM Mattsson Säkerhetsblandare för dusch med självstängande ventil, 9000

FM Mattsson  Säkerhetsblandare för dusch med självstängande ventil, 9000