Gustavsberg Front Gustavsberg 7513

Gustavsberg  Front Gustavsberg 7513

Komplettera med front om du vill ha två långsidor synliga.