Gustavsberg Front Gustavsberg 7515

Gustavsberg  Front Gustavsberg 7515

Komplettera med front om du vill ha två långsidor synliga.