Gustavsberg Front Gustavsberg 7517

Gustavsberg  Front Gustavsberg 7517

Komplettera med front om du vill ha två långsidor synliga.