KWB Hylsnyckel 12mm

KWB  Hylsnyckel 12mm

Magnetisk, 12mm