KWB Hylsnyckel 8mm

KWB  Hylsnyckel 8mm

Magnetisk, 8mm