Övriga LÄTTKLINKER LÖS 2-6MM 50L

Övriga  LÄTTKLINKER LÖS 2-6MM 50L

Består av små kulor av kalkfattig lera som vid temperaturer mellan 1100–1200 °C bränns i roterande ugnar varvid mater …