Osmo Lutpensel Osmo Welin 120mm

Osmo  Lutpensel Osmo Welin 120mm

Specialpensel som används för att applicera Gammeldags Trälut.