Gyproc MUSPROFIL 2500 MSP 60

Gyproc  MUSPROFIL 2500 MSP 60

Profilens helperforering möjliggör ventilering i vertikalled under fasadbeklädnad och bildar samtidigt ett effektivt sk …