Kategorier

  Nibe Bergvärmepump F1345-30

Fastighetsvärmepump som sparar på mer än ett sätt i flerbostadshus, industrier, kyrkor och andra större värmeslukande fastigheter.F1345 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Ett annat användningsområde kan även vara ventilationsåtervinning i flerfamiljsbostäder. F1345 kan styra upp till fyra olika klimatsystem (kräver tillbehör), t ex för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor än i radiatorer.F1345 är även förberedd för styrning av extern tillsatsvärme. Vid varmvattenproduktion kan denna prioriteras, valbart med en…