Kategorier

  Nibe Pelletspanna Pellux 100

Modern pelletspanna med pelletsbrännare, temperaturstyrd shuntautomatik och automatisk sotning. Automatik för extern varmvattenberedning.NIBE PELLUX 100 är en komplett pelletspanna för uppvärmning av villor och radhus med träpellets.Pelletspannan består av ett tryckkärl samt en intelligent styrning. Eldstaden är placerad i kärlets nedre del med en väl tilltagen asklåda. Ett stående konvektionsystem med automatisk sotning underlättar rengöring. Detta ger också en hög och jämn verkningsgrad.Pelletsbrännaren ansluts direkt på den vändbara eldstadsluckan med medlevererade fästelement. PELLUX 100 levereras med klimatstyrd shuntautomatik så att rätt temperatur till värmesystemet erhålls med största besparing. Framledningens temperatur bestäms med hjälp av aktuell…