Kategorier

  Nibe Värmepump F1155-12

Nibe F1155-12 är en västka/vatten värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som energikälla, komplett med integrerad elpatron på 9 kW.Nibe F1155-12 innehåller komplett styr och displayenhet med stor och tydlig färgskärm och har kommunikationsmöjligheter.Nibe F1155-12 producerar värme och varmvatten men saknar integrerad varmvattenberedare. Kan kopplas externt mot t.ex. Nibe VPB.Nibe F1155-12 har frekvensstyrd kompressor som arbetar mellan 3 - 12 kW beroende på behov och driftfall.De integrerade cirkulationspumparna på varma och kalla sidan kan hastighetsregleras genom att välja manuellt eller automatiskt driftläge.Höjd (mm): 1500Bredd (mm): 600Djup (mm): 620Nettovikt (kg): 180Köldmediemängd, CO² ekvivalent (ton): 3,55Köldmediemängd, R407C (kg): 2Systemets…