Pergo Övergångsprofil Pergo Aluminium

Pergo  Övergångsprofil Pergo Aluminium

Pergos multifunktionsprofil utjämnar höjdskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material.…: