Ardex Primer Ardex P51 1 kg

Ardex  Primer Ardex P51 1 kg

Primer för optimal vidhäftning. För portätning. För dammbindning. Lösningsmedelfri. Endast inomhus.…: