Habo Schackel Rostfri syrafast

Habo  Schackel Rostfri syrafast

Habo 500D-I, 5 mm, 100kg, 2-pack