Jafo Skärmall Jafo

Jafo  Skärmall Jafo

Hjälpmedel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen…: