FM Mattsson Spolblandare FM Mattsson Tvågrepps 40 cc

FM Mattsson  Spolblandare FM Mattsson Tvågrepps 40 cc

Spolblandare FM Mattsson 40 cc med typgodkända backventiler i inloppen samt vakuumventil och väggtätning.…: