Schneider Strömbrytare

Schneider  Strömbrytare

Kron, inf, antracit