Habo Tak- & hyllkrok 8506

Habo  Tak- & hyllkrok 8506

Redskapshållare 115 mm, Galvaniserad