FM Mattsson Utloppspip FM Mattson

FM Mattsson  Utloppspip FM Mattson

Längd 250mm, höjd 135mm, svängbar